+48 71 346 70 70 wroclaw@bramorski.pl

Aktualności

Nadużycie prawa – nowe pojęcie w ustawie VAT

15 lipiec 2016
Aktualności, Podatki

Nadużycie prawa – nowe pojęcie w ustawie VAT

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (więcej w naszym artykule) nie ma zastosowania w przypadku VAT. W znowelizowanej ustawie o VAT wprowadzono pojęcie „nadużycia prawa” oraz  wyłączono prawo do uzyskania interpretacji.

Zgodnie z art. 5 znowelizowanej ustawy o VAT przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Oznacza to zatem, że organy podatkowe mogą zakwestionować dokonywane czynności jeżeli tylko uznają, że służyły one osiągnięciu korzyści podatkowej. Niestety podatnik nie będzie mógł wcześniej wystąpić o wydanie opinii zabezpieczającej ani starać się o opinię Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Te możliwości zostały w przypadku VAT wykluczone.

W przypadku wystąpienia „nadużycia prawa” dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa.

Przepisy wchodzą w życie 15 lipca 2016 r.

Menu